تداوم بازداشت دو فعال کورد کارگری

KMMK: دو فعال کارگری کورد که در روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ج.ا.ایران در سنه به سر می‌برند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که یازده اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی کارگر، یدی صمدی، دبیر سندیکای کارگران خبازی شهر سنه، توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و متعاقبا به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده است.
همچنین در همین روز، امیر شهابی، رئیس سندیکای کارگران خبازی سنه نیز بعد از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.
بنابه گزارشات دریافتی، در حالی که دادستانی حکومت ایران در شهر سنه برای یدی صمدی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر کرده است اما وضعیت امیر شهابی همچنان نامشخص است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان