ایران با اعدام شیرین،فرهاد، فرزاد و علی، خواست اعدام کوردستان را داشت

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن بزرگداشت یاد چهار زندانی سیاسی اعدام شده کورد شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر و علی حیدریان، این اقدام جمهوری اسلامی ایران را دشمنی با انسان و آزادی دانسته و محکوم میکند.
سیاست رسمی حکومت ایران از ابتدای روی کار امدن، سیاست انکار، تبعیض، ظلم و استعمار شرق کوردستان بوده است، جمهوری اسلامی ایران با زندان، اعدام و ترور فعالان سیاسی و مدنی کورد در تلاش بوده است که صدای کوچکترین اعتراض ها را خفه و جامعه‌ای مطیع و رام شده ایجاد کند، چیزی که فرهنگ و خواستگاه کوردها آنرا برنمی‌تابد.
فرزاد، فرهاد، علی و شیرین بخشی از نیروهای مترقی و عدالت خواه جامعه شرق کوردستان بودند که سخت‌ترین شکنجه‌ها، حبس طولانی و انفرادی را تجربه کردند، با پرونده سازی های گسترده، اعترافات اجباری و … آنها را به اعدام محکوم و در نهایت دار زدند.
جامعه شرق کوردستان اما در اعتراض به هویت رسمی حکومت ایران که انکار انسان آزاد است، اعتصاب عمومی انجام داد و اعلام کرد که سیاست حکومت و اعدام جوانانش را تنها ترور حکومتی قلمداد میکند، حکومت ایران را استعمارگر و اشغالگر میداند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان اعدام فرهاد وکیلی، علی حیدریان، فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی را نماد اشغالگری و تروریسم جمهوری اسلامی ایران میداند که امروز بعد از گذشت چندین سال از اعدام این جوانان آزادیخواه، جغرافیای شرق کوردستان را درنوردیده و در سوریه، لبنان، یمن و عراق مشغول آدم کشی و ایجاد تفرقه است.
با گذشت چندین سال هنوز جنازه این چهار زندانی سیاسی کورد اعدام شده به خانواده ها و جامعه کوردستان تحویل داده نشده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید جمهوری اسلامی ایران از جامعه و‌ملت کوردستان، ایران، احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی میخواهد در هماهنگی با هم ، در راستای خواسته‌های دمکراتیک و جامعه‌ای آزاد که خواست این فرزندان کوردستان نیز بود، اقدام نمایند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان