ربوده شدن يك دختر كورد و مورد تجاوز قرار گرفتن از سوى نيروهاى ارتش تركيه

KMMK;روز ٢٠ ابریل ٢٠١٨ ، در يكى از بازرسيهاى ارتش تركيه و تبهكاران وابسته به ان در عفرين يك دختر كورد به نام ” زوزان بشير سليمان ” متولد ١٩٨٨ از سوى اين نيروها ربوده شد.

به نقل از مركز خبرى عفرين ، دختر نامبرده همراه با خانواده اش پس از آواره شدن از سوى ارتش تركيه مى خواستند دوباره به روستايشان بازگردند ، اين دختر با وجود اينكه گفته بود معلم ورزش بوده ولى از سوى سربازان و تبهكاران وابسته به تركيه دستگير و به اتهام ترور وى را بازداشت كردند و پس از يك هفته بى خبرى از سرنوشت نامبرده ، در حالى به اغوش خانواده خود برميگردد كه به وى از سوى اين نيروهاى تبهكار تجاوز سكسى كرده بودند .

به نقل از سايت ايرم نيوز : خانواده زوزان در قبال بازگرداندن دختراشان مبلغى به عنوان فديه گرفته اند.
پس از اين رويداد غير انسانى چند دفعه اين دختر قصد خودكشى داشته كه از سوى خانواده اش جلوگيرى شده است.

لازم به ذكر است كه ، سربازان و نيروهاى تبهكار وابسته به تركيه ، روزانه زنان كورد را به اتهام پيوندى با نيروهاى مدافع خلق ربوده و در قبال آزادى ان فديه از خانوادها مى گيرند و يا انها را از ارتفاعات به پايين پرتاب مى كنند و يا مورد تجاوز قرار مى دهند و بيشتر زنان ربوده شده از مناطق اعزاز ، چرابلوس و عفرين مورد تجاوز واقع شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان