اعدام دشمنی با هستی است/ در دفاع از هستی به حمایت از رامین و زندانیان سیاسی کورد محکوم به اعدام برخیزیم

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید حکم اعدام زندانی سیاسی کورد رامین حسین پناهی، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران را نقض کامل حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی و حق حیات آزادانه بشر میداند.
جمهوری اسلامی ایران با اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کورد همواره در تلاش بوده که سیاستهای ضدبشری و استعماری خود را به شرق کوردستان دیکته کرده و هرگونه آزادیخواهی را در نطفه خفه کند.
رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی و … جوانانی هستند که تنها جهت دستیابی ملت کورد به حقوق خویش و ایجاد جامعه ای دمکراتیک و انسانی به مبارزه سیاسی پرداخته اند.
جامعه کوردستان و ایران لازم است جهت ممانعت از اعدام رامین حسین پناهی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هرچه سریعتر وارد عمل شده و سیاست اعدام، رعب و وحشت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید حکم اعدام زندانیان سیاسی بخصوص حکم اعدام رامین حسین پناهی که خطر اعدام، هر لحظه زندگی ایشان را تهدید میکند، از جامعه شرق کوردستان، مجامع جهانی؛ سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کشورهای جهان، سازمان های حقوق بشری، احزاب و سازمان های سیاسی میخواهد، تمام تلاش خود جهت توقف حکم اعدام این زندانی سیاسی کورد را به انجام برسانند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان