احضار ۵ فعال کارگری به دادگاه شهر سنه در روزهای نزدیک به روز جهانی کارگر

KMMK:در چند روز گذشته و در روزهای نزدیک به روز جهای کارگر ۱ می (۱۱ اردیبهشت) اعمال فشار بر روی فعالان کارگری و مدنی افزایش یافته است و در همین رابطه ۵ فعال کارگری به شعبه ۱ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه احضار شده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده: در روزهای گذشته فعالان کارگری با نامهای حبیب کریمی، غالب حسینی، شریف ساعد پناه، خالد حسینی به صورت جدگانه به شعبه یک دادگاه انقلاب احضار شده اند.

ار سوی دیگر در شهر شوش ۵ فعال کارگری نیشکر هفت تپه با حضور وکلای این افراد به مراکز دادوری به منضور بازجویی احضارشده اند.

قابل ذکر است که: فعالان کاگری در شهر سنه در سال گذشته نیز به اتهام مشارکت در مراسم نوروزی نیز چندین بار به دادگاه احضار شده بودند که در این خصوص در ‎۸ اردیبهشت محاکمه میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان