جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

پیوستن کسبە و بازاریان شهر مریوان بە اعتصاب شهرهای بانه و جوانرود

پیوستن کسبە و بازاریان شهر مریوان بە اعتصاب شهرهای بانه و جوانرود

KMMK:
امروز ۲‎۸ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی: بازاریان و کسبه شهر مریوان در اعتراض به بسته شدن معابر مرزی و وضعیت بحرانی اقتصادی و بیکاری شهروندان کورد در شرق کوردستان به اعتراض کسبه و بازاریان شهرهای بانه و جوانرود پیوستند و در سطح شهر سفره خالی پهن کردند.

سه روز پیش در تاریخ ۲۶ فروردین سال جاری کسبه و بازاریان شهر بانه با پهن کردن سفره خالی در اعتراض به بسته شدن مرزهای بازرگانی و گسترش فقر و بیکاری و با شعار ” سفره خانه هایمان خالیست” در خیابانهای شهر سفره خالی پهن کردند و دست به اعتصاب زدند، در اولین دقایق شهر جوانرود نیز به اعتصاب مردم شهر بانه پیوستند و اعتصاب این دو شهر آغاز شد و امروز نیز مردم شهر مریوان با بستن مغازه های خود به اعتصاب شهرهای بانه و جوانرود پیوستند.

جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست و روند گسترش همگانی فقر و بیکاری در جامعه شرق کوردستان مرزهای مشترک بین شرق و جنوب کوردستان را بسته و مانع کار کولبران و کسبه این مناطق شده است و این در حالیست که تنها راه امرار معاش مردم شرق کوردستان از طریق مرزها حاصل میشود با بستن مرزها فقر و بیکاری به صورت عمومی و همه گیر گسترش میابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

عدم خدمات پزشکی و مرگ یک کودک ، عدم وجود فضای اموزشی و ترک تحصیل دانش آموزان در “کامیاران”

زندانی سیاسی رحیم محمودی آذر به اعتصاب خود پایان داد

جوان فارغ التصیل بیکار ارومیەایی خود را کشت