پدر و مادر رامين حسين پناهى در اعتراض به احتمال اجراى اعدام فرزندشان، يكشنبه در مقابل زندان مركزى سنه تحصن خواهند كرد.

پدر و مادر رامين حسين پناهى در اعتراض به احتمال اجراى اعدام فرزندشان، يكشنبه در مقابل زندان مركزى سنه تحصن خواهند كرد.

KMMK:

پدر و مادر رامين حسين پناهى زندانى سياسى محكوم به اعدام در اعتراض به احتمال اعدام و خطر جدى از دست دادن فرزندشان اعلام نموده اند روز يكشنبه در مقابل زندان مركزى سنه تحصن خواهند نمود. والدين رامين تهديد نموده اند در صورت اجراى حكم اعدام رامين، آنها هم به زندگى خود پايان خواهند داد.
خانواده رامين حسين پناهى در فراخوانى از احتمال اعدام قريب الوقوع وى هشدار داده اند. آنها در اين فراخوان از اينكه اين حكم از سوى ديوان عالى كشور تأييد و به مرحله اجرا رسيده از اينكه احتمالاً وى را بدون اعلام به وكيل وى و خانواده اش اعدام كنند، ابراز نگرانى كرده اند.
خانواده رامين حسين پناهى براى نجات وى از مجامع بين المللى و مردم كوردستان درخواست نموده اند با مداخله جدى از وقوع فاجعه اعدام اين زندانى سياسى جلوگيرى نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان