تجمع اعتراضی جمعی از پرسنل پالایشکاه گاز ایلام

KMMK :سه شنبه ۲۱ فروردین ماه سال جاری جمعی از پرسنل پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند .

آنان خواهان امنیت شغلی و بازگشت همکاران اخراج شده ی شان به کار شدند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین کشورهای جهان در حوضه ی امنیت کاری و شغلی و برابری حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در جهان است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان