یک کاسبکار اورمیە ای  بە دست مامورین شهرداری بە شدت زخمی شد

KMMK:  پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷  یک کاسبکار سالخورده به دست مامورین شهرداری شهر اورمیه به شدت مجروح میشود و به بیمارستان این شهر منتقل میشود.

بر اساس گزارش رسیده این کاسبکار مسن در خیابان ” امام ” شهر اورمیه مشغول به دست فروشی بوده که از سوی مامورین شهرداری مورد حمله قرار میگیرد و به شدت مورد ضرب و شتم قرار میگیرد،تمامی بدن و سر و صورت وی زخمی میشود.

پس از انتقال به بیمارستان، شهرداری مدعی میشود که نامبرده خود زنی کرده است اما خانواده وی گفته اند که جای ضربات باتوم بر بدن وی به جا مانده و همچنان پزشکی قانونی جراحات وی را بر اثر اثابت اجسام سخت لبه دار اعلام کرده است.

از نام و مشخصات این کاسبکار سالخورده هنوز اطلاعی در دسترس نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان