زخمى شدن تعدادى از شهروندان جنوب كوردستان بر اثر بمباران تركيه

KMMK: ديروز پنجشنبه ١٧ فروردين ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، در منطقه ” چيا ديله ” از توابع سيدكان در جنوب كوردستان بر اثر بمباران ارتش تركيه دو شهروند زخمى و بيش از ١٠٠ خانواده آواره شدند.

به نقل از گزارش ، بر اثر اين بمبارانها دخترى ١٢ ساله و يك مرد ٣٠ ساله زخمى و خسارات فراوانى نيز به شهروندانكورد وارد شده است و خيلى از خانواده ها آواره شده اند ، همچنين ارتش تركيه ١٩ كيلومتر به داخل مرزهاى اقليم كوردستان پيشروى كرده و ١٢ تا ١٤ پايگاه نظامى به صورت غير قانونى در اين مناطق ساخته است.

حكومت تركيه ساليان متماديست كه به بهانه جنگ عليه حزب كارگران كوردستان مرزهاى اقليم كوردستان را اشغال كرده و روستاها و شهروندان عادى اين مناطق را بمباران مى كند ، كه بر اثر ان تاكنون چندين شهروند جانشان را از دست داده و خسارت زيادى به شهروندان كورد وارد شده است ، و همچنين بيشتر ساكنين منطقه به دليل بمبارانهاى شديد، خانه و زادگاه خود را رها كرده و آواره شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان