بازداشت ١٥ کارگر کارخانە نيشكر هفت تپه از سوى نيروى انتظامى

Kmmk,

در روز شنبه ١١ فروردين ماه ١٣٩٧ خورشيدى از سوى نيروهاى انتظامى حكومت جمهورى اسلامى ايران تعداد ١٠ نفر كارگر شركت نيشكر هفت تپه بازداشت شدند.

در روز پنجشنبه ٩ فروردين ماه نیز هم  پنج كارگر ديگر نيز بازداشت شدند.

به نقل از سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه ، پيش از اين براى ٢٠ كارگر احضاريه ارسال شده بود كه در روز شنبه به دادستانى مراجعه كنند ولى بعداً حكم به بازداشت انها صادر شد.

بعدا شمارى از انان را در محوطه شركت و منازلشان بازداشت كردند.

لازم به يادآوريست كه ، پنج هزار کارگر و کارکنان نیشکر هفت‌تپه در انتظار حقوق معوقه و عیدی و پاداش پایان سال هستند اما روابط عمومی این شرکت خبر می‌دهد که کلیه بخش‌های مدیریتی، اداری و زیرمجموعه‌های وابسته از ۱۸ اسفند ۹٦ ، تعطیل شده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان