وخیم شدن وضعیت سلامتی یک زندان سیاسی کورد

KMMK: امیر پیغامی ،زندان سیاسی کورد در زندان جمهوری اسلامی در اورمیه به دلیل بیماری وضعیت جسمانی وی وخیم شده است که از طرف کارکنان زندان جهت انتقال به بیمارستان و مداوایش ممانعت به عمل آمده است.

نامبرده پیش تر در بیمارستان شیراز مداوا شده است اما در حال حاضر پزشکان هشدار داده اند که اگر به زودی درمان نشود باید پایش قطع شود .

امیر پیغامی اهل شهرستان شنو«اشنویه» می باشد که با تهمت همکاری با یک حزب اپوزسیون کوردستان در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ به همراه دو شهروند دیگر کورد با نام های ( طاهر خورشیدی ) و ( فاروق شار ویرانی ) از طرف نیروهای اطلاعات دستگیر شده و از طرف دادگاه سربازی شهر ” ورمی” به ۱۵ سال زندانی محکوم می شوند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان