احمد امین پناه از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شد

KMMK: احمد امین پناه کە به اتهام برگزاری مراسم نوروز و تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم شده بود و با وثیقه 150 میلیونی و بطور موقت آزاد شده بود، صبح امروز چهارشنبه از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

احمد امین پناه که قبلا در دادگاه انقلاب ایران در شهر سنە همراه با افشین و زبیر حسین پناهی به پنج سال محکوم شده بود، امروز از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

گمان می رود که بازداشت آقای امین پناه بخاطر تحمل پنج سال زندان وی باشد،نامبردە داماد و فامیل رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد میباشد.

شایان ذکر است که ‎دو روز پیش هم حکم هشت سال و نیم زندان افشین حسین پناهی فعال مدنی از سوی دادگاه تجدیدنظر ج.ا.ایران در سنە شرق کوردستان تایید شد. این فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، آبان ماه ۱۳۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با یکی از احزاب کوردی به هشت سال و نیم زندان محکوم شد.
نامبرده در سال ۱۳۹۰ به خاطر پیگیری پرونده مرگ مشکوک برادرش”اشرف حسین پناهی” به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” به یک سال محکوم و با پاین دوران محکومیت از زندان آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان