اتش سوزى چادرها و كانكس زلزله زدگان سرپل ذهاو

KMMK: روز ٤ فروردين سال ١٣٩٧ شمسى ، تعداد زيادى از كانكس ها و چادرهاى زلزله زدگان شهر سرپل ذهاو در شرق كوردستان به علت غير استاندارد بودن اسكان اين مصيبت زدگان در اتش سوخت و باعث بروز خسارات فراوانى شد.

به نقل از تأييد فرماندار شهر سرپل ذهاو ، كانكس ها در منطقه روستايي پاونار در نزديكى دانشگاه پيام نور و در فاصله هاى ناايمن و غير استاندارد از يكديگر قرار گرفته اند و جنس چادر ها و كانكس ها از مواد قابل اشتعال است و به راحتى اتش مي گيرد .

لازم به يادآوريست ، بيش از ٤ ماه از زلزله مرگبار استان كرماشان كه به مرگ و مصدوميت و آوارگى هزاران نفر انجاميد مى گذرد اما حكومت جمهورى اسلامى ايران هيچ گونه امكانات اوليه زندگى براى انها مهيأ نكرده و همچنان در شرايط دشوار و بدون امكانات لازم در داخل چادر به سر مى برند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان