بازداشت يك فعال سياسى كورد شرق كوردستان از سوى پليس تركيه

KMMK :در چند روز گذشته يك فعال سياسى كورد به نام ” شورش شكرى ” اهل شهر سنه از شرق كوردستان در مسير راه شهر وان در شمال كوردستان از سوى پليس امنيتى دولت تركيه بازداشت شده است.

به نقل از يك منبع ، نامبرده از پيشمرگ هاى كومله سازمان كوردستانى حزب كمونيست ايران بوده کە براى ملاقات خانواده اش به تركيه سفر كرده است. و اكنون جان وى در خطر و احتمال ديپورت وی به ايران زياد مى باشد.

لازم به ذكر است ، دولت های جمهورى اسلامى ايران و تركيه چندى قبل توافق نامه اى بين انها بسته شده مبنى بر اينكه همه فعالين سياسى در بند را با يكديگر معاوضه و تبادل كنند و اين توافق با كنوانسيون هاى حقوق بشر و حقوق پناهجويى منافات داشته و هر گونه ديپورتى توسط هر كشورى نقض قوانين حقوق انسانى است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان