نوروز و سال نو را به ملت کوردستان تبریک میگوییم

جمعیت حقوق بشر کوردستان سال نو و نوروز را به ملت کوردستان و سایر مللی که نوروز را جشن می‌گیرند، تبریک گفته و بر این باور است، همانگونه که طبیعت در نوروز زنده شده و سرما و تاریکی را شکست میدهد، جامعه و‌ملتمان نوروز را به روز مقاومت تبدیل کرده و رمز آزادی شده است.

امسال در حالی به پیشواز نوروز می‌رویم که ملتمان حوادث تلخی را تجربه کرد، زلزله‌ی کرماشان و اشغال کرکوک و منطقه شنگال، قتل‌عام ملتمان در عفرین و…، این حوادث تلخ در حالی اتفاق افتاد که به مانند همیشه تاریخی، ملت کورد خواهان آشتی و صلح بوده است .
مقاومت دو ماه عفرین به رغم اشغال آن توسط ترکیه، البته توانستبار دیگر غرور ملی را در تک تک آحاد جامعه زنده کند، ملتمان در عفرین در شرایطی کاملا نابرابر با دست داخلی در مقابل دومین ارتش ناتو یعنی ترکیه و گروه های تروریستی وابسته اش، ناتو، اتحادیه اروپا و بی عملگی سازمان ملل متحد مقاومت کرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن عرض تبریک نوروز ۲۷۱۸ به ملت کوردستان و تمامی ملل آزادی‌خواه، از ملتمان ، ملل و انسان های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب می‌خواهیم با مقاومت، در برابر فاشیسم و اشغالگری بپا خواسته و تا پایان تمامی فرمهای بی‌عدالتی ، استعمار و اشغالگریها از پایی ننشینند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان