كمپين بين المللى در همبستگى با عفرين

KMMK: ١٦ مارس ٢٠١٨ پلاتفرم اروپايى ” صيانت از عفرين “ از نيروهاى بين المللى خواست تا عليه حملات بر عفرين فعاليت هاى خود را ارتقاء دهند

پلاتفرم صيانت از عفرين اعلام كرده كه ١٩ مارس در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر ژنو دست به اعتصاب غذا خواهند زد و در ابن فعاليت بسيارى از نمايندگان مجالس ، رؤساى شهردارى و روشنفكران شركت مى كنند و بنا بر تصميم أخذ شده روز ٢٤ مارس در تمام جهان راهپيمايهاى سرتاسرى در حمايت از عفرين برگزار خواهد شد.

پلاتفرم چند روز پيش اعلام كرده بود كه سازمان ملل بايد فوراً تشكيل جلسه دهد و براى توقف حمله تركيه و اعلام آتش بس تصميمات عملى را اتخاذ نمايد.

لازم به ذكر است كه ، شهر عفرين در مدت ٧ سال جنگ داخلى در سوريه از امنترين مناطق اين كشور بوده است.
در اين حملات دولت تركيه و تبهكاران وابسته به ان دست به كشتار زنان و كودكان و قتل عام غير نظاميان زده و بايستى در دادگاههاى بين المللى محاكمه شود ، ولى تاكنون اتحاديه اروپا و سازمان ملل و تمام نهادهاى بين المللى به مسئوليت خود عمل نكرده و همچنان دولت تركيه با استفاده از اين سكوت جامعه بين المللى به جنايت خود در عفرين ادامه مى دهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان