کشتە و زخمى شدن ١٦ نفر در شهر عفرين

کشتە و زخمى شدن ١٦ نفر در شهر عفرين

Kmmk,
امروز حكومت تركيه با حمله توپخانه اى و بمباران هوايى به مركز شهر عفرين تا اين لحظه موجب كشته شدن ٤ شهروند و ١٢ نفر نيز زخمى شدند.

به نقل از مركز خبر رسانى فرات ، تعدادى از جانباختگان و زخميها به بيمارستان عفرين منتقل شده اند.
بر طبق گزارشهاى اوليه ٤ شهروند عادى جانباخته و ١٢ نفر نيز مجروح شده اند.

در حاليكه مدام بمبارنها و حملات توپخانه اى ارتش تركيه تا اين لحظه به مركز شهر عفرين ادامه دارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان