ترکیه و هم پیمانانش/ خطر ژنوساید یک ملت در عفرین

جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK): طبق اخرین گزارشها از عفرین، تروریستهای تحت حمایت دولت ترکیه و ارتش اشغالگر این کشور به چند کیلومتری شهر عفرین نزدیک شده‎اند.

۵۰ روز از حمله ارتش ترکیه به شهر عفرین در روژاوی کوردستان سپری شده و صدها زن، کودک و غیر نظامی قربانی اشغالگری ترکیه شده‎اند.

بمباران های هوایی مکانهای حیاتی شهر عفرین را هدف قرار داده و مردم شهر عفرین برای تامین آب و دیگر نیازهای حیاتی در تنگنا قرار گرفته اند.

اهداف حملات سهمگین و غیر انسانی ارتش ترکیه و عواملش از مدافعان این شهر گذر کرده و غیرە نظامیان را هدف قرار داده است.

جامعه بین الملل و هم پیمانان جنگ علیه داعش، چشم خود را بر این کشتار عیان و جمعی فرو بسته‎اند و در برابر منافع حکومت‎هایشان راه را بر حکومت اشغالگر ترکیه باز گذاشته تا با دهشتناکترین شیوه غیر نظامیان ساکن در عفرین را قتل و عام کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان جامعه بین الملل و اتحادیه اروپا و هم پیمانان جنگ علیه داعش را در برابر کشتار شهروندان عفرین، توسط ارتش ترکیه و عوامل تحت حمایتش مسئول دانسته و از تمامی اشخاص و نهادهای حقوق بشری و ملتهای آزادیخواه و هر آنکس که انسانیت برایش ازکرامند است، خواستار اقدامات لازم برای توقف حملات غیر انسانی وجلوگیری از کشتار جمعی مردم عفرین می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان