محمد سعید نادری بازداشت شد

«محمد سعید نادری» از فعالین چپ گرا ساکن “ایوان” در شرق کوردستان عصر روز پنجشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ با یورش ماموران اطلاعات سپاه در منزل بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ماموران اطلاعات سپاه با یورش به منزل این فعال چپ گرا وی را بازداشت و پس از تفتیش منزل و ظبط تعدای از لوازم شخصی، نامبرده را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

این فعال چپ گرا بعد از ظهر روز جاری سه شنبه ۳ فرودین ماه ۱۳۹۵ طی تماسی تلفنی بسیار کوتاه از سلامت جسمی خود به خانواده خبر داده و فراتر از آن فرصت توضیح در خصوص شرایط خود را نیافته است.

تا کنون از علت بازداشت، محل نگهداری و اتهامات انتسابی این چپ گرا اطلاعات کافی در دست نیست.

در چند روز گذشتە و بعد از برگزاری مراسمهای جشن نوروز در شرق کوردستان، تنی چند از فعالان سیاسی و مدنی کورد بازداشت شدەاند.

قابل ذکر است کە بیشترین تعداد زندانیهای سیاسی در ایران کورد هستند و هر روز بە تعداد انها اضافە می شود.