جانباختن يك پزشك بر اثر بمباران هوايى حكومت تركيه

Kmmk:امروز ٦ مارس سال ٢٠١٨ ميلادى ، بر اثر بمباران جنگنده هاى ارتش تركيه يك پزشك به نام دكتر ” شيار حاجى عبدو ” در هنگام مداواى مجروحان اين بمبارانها در بخش راجو از كانتون عفرين جان خود را از دست داد.

نامبرده در بخش پزشكى و مداواى مجروحين فعاليت و كمك مى كرد.
لازم به ذكر است كه ، حكومت تركيه به شيوه كاملاً غير انسانى مردم مدنى ، مناطق و منازل مسكونى ، بيمارستانها ، مدارس و… را بمباران مى كند. در نتيجه اين حملات اشغالگرانه صدها شهروند جانباخته و هزاران نفر نيز مجروح شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان