سرما جان دو شهروند کورد را گرفت

جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK): روز شنبه ۱۲ اسفندماه ماه سال، جسد یک کولبر ۶۰ ساله به نام «خدر عبدالهی» در ارتفاعات مرز کانی خدا پیرانشار «پیرانشهر» کشف شد. این کولبر کورد که پیش‌تر با کارت کولبری از طریق معابر مرزی کولبری می‌کرد با مسدود شدن معابر کولبری مجبور به ادامه این شغل کاذب در مناطق کوهستانی شده بود.

مردم منطقه و نیروهای امدادی در هنگام جستجو این کولبر، جسد یک شهروند کورد به نام «محمد پایمزد» اهل مهاباد را نیز که به‌قصد سفر به جنوب کوردستان در این منطقه گرفتار سرما شده بود را نیز کشف کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان