اعتصاب بازاريان شهـر بانه در شرق كوردستان

ک م م ک: سه شنبه هشتم اسفند ماه ١٣٩٦ خورشيدى، مغازه داران وبازاريان شهـر بانه در شرق كوردستان ضمن اظهـار نارضايتى خويش بر عليه بسته شدن مرز “سيران بند” واقع در بين شرق و جنوب كوردستان مغازه هـاى خود را بسته و به حالت تعطيل در اوردند.

با استناد منبع خبر روزنامه موكريان در شهـر بانه، نيروهـاى امنيتى و انتظامى جمهـورى اسلامى ايران در سطح شهـر مستقر شده، و با حضور فراوان خود اقدام به تهـديد شهـروندان كاسبكار تلاش براى گشودن مغاره هـاى انان نمودند.
شایان ذکراست کەجمهوری اسلامی ایران با بستن مرزها کەتنها روزنەی امید و زندگی مردم فقیر وبیکار شرق کوردستان است میخواهد بیشتراز بیش مردم را تحت فشار قراردادە وبادربرگرفتن چنین رویکردی بە جنایاتش مشروعیت بخشیدە وآن هم کشتن کولبران وکاسبکاران کە شاهرگ حیاتی بازاریان و مغازەداران هستند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان