روز جهانی زبان مادری/ تداوم ممنوعیت به‌کارگیری آن در شرق کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان روز جهانی ضمن گرامیداشت روز  زبان مادری، خواستار ایجاد شرایط برابر و یکسان برای به‌کارگیری گیری تمامی زبان های ملل در جغرافیای فعلی ایران است.
در همین رابطه آموزش به زبان مادری ملت کورد در شرق کوردستان و سایر ملل زیر سلطه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را حق طبیعی و ذاتی ملل میداند. اعمال هرگونه محدودیت و محرومیتی برای به‌کارگیری زبانهای مادری ملل، مصداق بارز نقض حقوق بشر است.
حکومت های ایران همواره سعی داشته‌اند با حذف و‌ اعمال محدودیت و ممنوعیت از رشد دیگر زبانها و فرهنگ ها جلوگیری کنند،  ملت های  کورد، آذری ،بلوچ، عرب و… را از لحاظ فرهنگی -زبانی در زبان و فرهنگ رسمی حکومت ذوب کنند, چه در دوره حکومت پهلوی و چه در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همواره زبان فارسی به عنوان تنها زبان آموزشی، اداری و … اجازه استفاده داشته و دیگر زبان ها ممنوع اعلام شده اند.
آموزش به زبان مادری و استفاده از ان در زندگی عادی، کارهای روزمره، اداری، حقوقی و… زمینه های برابری شهروندان با زبانهای متفاوت را فراهم آورده و این فرهنگ را ایجاد میکند که با تمامی تنوعات زبانی و فرهنگی موجود کسی بر دیگری برتری نداشته و همه یکسانند.
جدای از این در موارد اداری، حقوقی و… شهروندان با استفاده از زبان ملی و مادری خود، بهتر می‌توانند از خواسته ها و افکار خود سخن بگویند و در موارد حقوقی بهتر از خود دفاع کنند.
قابل ذکر است که آموزش به زبان مادری جدایی از اینکه کودکان را در شرایط یکسان و برابر قرار میدهد، باعث میشود، آموزش کودکان راحت‌تر و سبب تشویق کودکان شود، همچنین سیستم آموزشی چند زبانه ای فراهم می آورد که کل جامعه از آن سودمند خواهد شد.

طبق آمارهای منتشر شده یکی از عوامل اصلی ترک تحصیل کودکان غیرفارس، آموزش به زبانی غیر از زبان مادری می‌باشد.

طبق گزارش منتشر شده یونسکو، ۲۵ زبان در جغرافیای فعلی ایران در معرض نابودی هستند، در صورت تداوم سیاست تبعیضی ایران، این خطر بسیار شدیدتر خواهد شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان  از ملت کورد در شرق کوردستان میخواهد، تلاشهای بیشتری جهت احقاق این حق طبیعی خود انجام دهند. از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز میخواهد در زمینه آموزش زبان مادری فعال بوده و با آگاهی دادن به مردم سعی نمایند زمینه های آموزش به زبان مادری را فراهم آورند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان