بازداشت يک فعال جنبش زنان آزاد در شمال كوردستان

جمعيت حقوق بشر كوردستان: روز ٣٠ بهمن‌ماه ١٣٩٦ يک فعال جنبش زنان آزاد به نام «آيلا آكات» در شهر ‌آمد (دیار بکر) شمال كوردستان بازداشت شد.

نيروهاى پليس ترکیه در شهر آمد با يورش به منزل «آيلا آكات» اين فعال جنبش زنان را بازداشت كرد.

نامبرده در سال ٢٠١٦ نيز بازداشت، دادستان كل در دادگاه تركيه خواستار ٩٥ سال حبس براى وى شده بود ولى در ماه مه سال ٢٠١٧ آزاد گرديد.

لازم به ذكر است كه، شهروندان شمال كوردستان تحت شديدترين فشارها و بازداشت‌ها از سوى حكومت تركيه قرارگرفته‌اند و بيش از پنجاه‌هزار نفر در زندان‌های اين كشور در بند هستند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان