جانباختن سە شهروند در عفرين به علت بمباران تركيه

ک م م ک: در نتیجە بمباران روستاى هيكيچى از توابع جندرس از سوى حكومت تركيه دو زن جان خود را از دست دادند.

ارتش تركيه و گروههاى تروريستى وابسته به اين كشور بامداد امروز روستاى هيكچى را توپباران كردند، دو زن به نامهاى ” جوريه عبد حمدون ” و ” فهيمه حماد ” به علت اين توپبارانها جانشان را از دست دادند.

لازم به ذكر است كه ، هم اكنون ارتش تركيه مركز شهر عفرين را توپباران و كه موجب جانباختن يك شهروند و مجروح شدن دو نفر ديگر در اين شهر شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان