خودکشی دو جوان كورد در هفته گذشته در شرق كوردستان

خودکشی دو جوان كورد در هفته گذشته در شرق كوردستان

KMMK: چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه یک مرد ۳۱ ساله بنام “اقبال سرحدی “مجرد و دانشجوی اخراجی دانشگاه تبریز ، ساکن محله اوقاف شهرستان بانه اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خویش پایان داده است.

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان و بر پایە اظهارات اطرفیان، علل خودکشی نامبرە انگیزه های فردی و مشکلات روحی بوده است.
همچنين روز چهارشنبە ۱٨بهمن، جوانی ۱٦سالە بەنام مسعود اهل شنو با خودكشى به زندگیش پایان داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان