افشین و رامین حسین پناهی در زندان دست به اعتصاب غذا زدند

افشین و رامین حسین پناهی در زندان دست به اعتصاب غذا زدند

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: اموز شنبه ۷ بهمن ماه، افشین حسین پناهی فعال مدنی و رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد در زندان مرکزی سنه طی نامه غین رسما اعتصاب غذای خود را اعلام نمودند و دست به اعتصاب غذا زدند.

گفتنی است که این تصمیم برادران حسین پناهی در اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب شهر سنه که طی این حکم رامین حسین پناهی به اعدام محکوم شده است.

گفتنی است که رامین حسین پناهی در تیر ماه ۱۳۹۶ خورشیدی از سوی نیروهای اطلاعات به ضرب گلوله مجروح شده و بازداشت میشود بعد ار تحمل حدود ۲۰۰ روز بازداشت در سلولهای انفردی اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات در تاریخ ۲۶ دی ماه سال جاری در دادگاه انقلاب شهر سنه محاکمه شد و در پنج شنبه ۵ بهمن ماه حکم اعدام وی از سوی دادگاه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در احزاب کوردی” صادر شد و افشین و رامین حسین پناهی در اعتراض به حکم اعدام رامین به اعتصاب غذا دست زده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان