سرما و نبود امکانات رفاهی تا کنون جان چند تن از زلزله زده های کرماشان را گرفته است

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از شهاب نادری نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی: چندین تن از مصیب دیدگان زلزله کرماشان بر اثر بردوت هوا و بارش برف و باران و شرایط نامناسب مردم زلزله زده و عدم رسیدگی و بی توجهی مئولین ذی ربط و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران جان خود را از دست داده اند.

مناطق زلزله زده در استان کرماشان با گذشت چندین ماه و علیرغم وعدههای مسئولین تاکنون به طور کلی اسکان داده نشده اند، به گونه ای که تا کنون در چادرهای غیر استاندارد و در شرایط بسیار وخیم به سر میبرند. همچنین به دلیل اسکان نامناسب مشکلات فراوانی از قبیل قرار داشتن در مسیرهای جریان آب و اماکن نامناسب زیستی و همچنین ارسال ادوات گرمایشی نامناسب و غیر کارآمد و ارسال برق به چادرها به صورت غیر استاندار شاهد رویدادهایی همچون آتش سوزی، گاز گرفتگی، شیوع بیماریهای ویروسی و واگیردار و مرگ بر اثر سرمازدگی در بین مردم آسیب دیده و بدون سرپناه زلزله زده استان کرماشان بوده ایم.

قابل ذکر است که حکومت جمهوری اسلامی ایران: با پیشبرد سیاستهای برنامه ریزی شده در خصوص رسیدگی به اقلیتها در ایران بویژه در شرق کوردستان سعی بر تضعیف و ایجاد فقر در این مناطق را اجرا نموده به طوری که وعده های مسئولین در خصوص یاری رساندن به کرماشان تاکنون اجرا نشده و تاکنون مردم در شرایط بسیار بد به زندگی خود ادامه میدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان