از دست دادن جان بچه دو ساله در مناطق زلزله زده شرق كردستان، بدليل سرما

از دست دادن جان بچه دو ساله در مناطق زلزله زده شرق كردستان، بدليل سرما

طبق خبر جمعيت حقوق بشر كردستان، پس از زلزله كرماشان و سرپل ذهاب كه عده زيادى از هموطنان جانشان را از دست داده و شمار زيادى مجروح و منزلشان ويران گرديد.
بر اساس اخبار دريافتى پس از اين حادثه لازم بود دولت در اين بحران به مردم زلزله زده يارى رساند كه نه تنها خود به اين مسئوليت عمل نكرد بلكه از يارى رساندن كشورهاى ديگر و مردم ممانعت بعمل آورد. در اين ميان خانواده هايى كه صاحب خانه نبودند مگر تعدادى كم، كانكس تعلق نگرفته و در چادر زندگى ميكنند.
اين خانواده ها بدليل سرماى زمستان دچار بيمارى شده اند كه در اين ميان ساريناى دو ساله اهل روستاى ” ناوه فره” سر پل ذهاب در تاريخ ٢٨ ديماه جانش را از دست داد.
لازم بذكر است وى در تاريخ ٢٧ ديماه بدليل عدم برخوردارى از كانكس و زندگى در چادر دچار سرماخوردگى و تب گرديد كه با وجود مراجعه به بيمارستان، جانش را از دست داد.
جمعيت حقوق بشر كردستان