يحيى حمادى/ اولين كودك عفرين كه بر اثر بمباران تركيه جانش را از دست داد

جمعيت حقوق بشر كوردستان Kmmk:

در پى حمله زمينى و هوايى و بمباران ارتش تركيه بمنظور تصرف كانتون عفرين در روز ٣٠ ديماه ١٣٩٦ شمسى برابر با ٢٠ ژانويه ٢٠١٨، كودكى بنام يحيى حمادى على زخمى شده و امروز اول بهمن ماه جانش را از دست داد.

در روز شنبه ٢٠ ژانويه ارتش تركيه با حمله گسترده ارتش تركيه بر كانتون عفرين منجر به كشته شدن ٧ نفر از مردم عادى و زخمى شدن ١٢ نفر شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان