جانباختن يك كولبر و كشته شدن ٦ اسب كاسبكاران از سوى نيروهاى ايران

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، و به نقل از خبررسانى كولبر نيوز ، به دليل كمينى كه نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران در مرز شرق و جنوب كوردستان براى كولبران گذاشته بودند يك كولبر به نام ” شورش عمرى ” با سقوط از ارتفاع جانش را از دست داد و همزمان ٦ رأس اسب كاسبكاران توسط اين نيروها كشته شدند.

به نقل از گزارش ، شب گذشته در نزديكى روستاى بيتوش از توابع شهر سردشت در شرق كوردستان دسته اى از كولبران در كمين نيروهاى مرزى جمهورى اسلامى ايران مى افتند و بعد از تعقيب و گريز و تاريكى شب و از ترس دستگيرى و كشته شدن ، جمعى از كولبران از معبر اصلى خود خارج شده و در نتيجه ” شورش عمرى ” اهل شهر مهاباد از ارتفاع سقوط مى كند و به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد .

همزمان با اين حادثه ٦ رأس اسب كاسبكاران توسط اين نيروها كشته شده و به همين دليل مابين كولبران و اين نيروها برخورد و درگيرى روى مى دهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان