جسد یکی از جوانان شرکت کننده در تظاهرات اخیر تحویل خانواده این جوان داده شد

جمعیت حقوق بشر کوردستان:

kmmk

یک منبع قابل اعتماد در شهر سنه به جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام نموده است که جسد یک جوان با نام “سارو قهرمانی” روز ۲۲ی آذر ۲۷۱۷ کوردی از سوی اداره اطلاعات شهر سنندج به خانواده نامبرده تحویل داده شده است.

در خبر آمده است که: بعد از گذشت ۱۲ روز بی خبری از سرنوشت سارو قهرمانی همزمان با برگزاری تظاهرات اعتراضی در شرق کوردستان و ایران، اداره اطلاعات شهر سنندج پدر سارو قهرمانی را فرا خوانده و به او اعلام میکنند که فرزند وی بر اثر اصابت گلوله در جریان تظاهرات اخیر کشته شده است و از وی خواسته اند که در سکوت و به طور پنهانی جسد فرزندش را به خاک بسپارد.

اما با کمال تعجب در هنگام شستشوی جسد سارو هیچ اثری از برخورد و جراحت به وسیله گلوله بر روی بدن این جوان ۲۴ ساله دیده نمیشود و بلعکس تمام بدن این جوان بر اثر شکنجه کبود شده بود.

این خود گویای این مطلب است که سارو قهرمانی در زیر شکنجه اداره اطلاعات و نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی ایران جان خود را ازدست داده است.

“این خبر شام تمامی اطلاعات نمیباشد، لطفا منتظر اطلاعات بیشتر بمانید.”

جمعیت حقوق بشر کوردستان