هشدار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، عاصمه جهانگير گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران ، در خصوص تظاهرات سراسرى ايران مى گويد كه رفتار حكومت با مواجه با اين اعتراضات غير قابل تصور و خلاف موازين بين المللى است.

نامبرده به حكومت جمهورى اسلامى درمورد دو قطبي شدن جامعه هشدار داده ، چونكه حكومت نيروهاى نظامى ، انتظامى و بسيجى خود را دارد و همين در مقابل مردم قرار گرفته اند و اين نوع تقابل موجب سركوب بيشتر مى شود.

او همچنين اعلام كرده ، ضمن محكوميت بازداشتيهاى اخير ، خواستار هر چه سريعتر ازادى اين دستگيريهاى كه كاملاً خلاف موازين بين المللى مى باشد هستيم ، و حكومت نمى تواند با ايجاد رعب و وحشت براى هميشه به اين روال ادامه دهد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان