یک پناهجوی سیاسی کورد در ترکیه در معرض خطر دپورت قرار دارد

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، پناهجوی سیاسی کورد “فارق شریعتی” اهل شهر سنه  شرق کوردستان از سوی دولت ترکیه در این کشور بازداشت شده و در آستانه دپورت به ایران قرار دارد.

به نقل از خبرگزاری هرانا و به گفته یکی از دوستان نامبرده؛ فارق شریعتی پس از خروج از ایران به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شهر آنکارا مراجعه کرده ودر این سازمان ثبت نام مینماید و برای اقامت به شهر “گومش خانه” فرستاده میشود، اما پس از دو روز اقامت در این شهر از سوی پلیس بازداشت شده و به شهر “وان” منتقل میگردد و پس از گذشت یک ماه ونیم اقامت در کمپ به وی ابلاغ میگردد که او به ایران باز گردانده خواهد شد.
فارق شریعتی پس ابلاغ چنین خبری در شرایت روانی بدی به سر میبرد و از آنجایی که پناهجوی سیاسی میباشد و برای حفظ امنیت و نجات جان خود مجبور به خروج ایران بوده است، واز انجایی که در سالیان گذشته فعالان سیاسی که به ایران باز گردانده شده اند مورد آزار و اذیت و شکنجه و اعدام قرار گرفته اند در صورت دیپورت وی در معرض شکنجه و و زندان و حتی مرگ قرار خواهد گرفت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان