مرگ یک کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبه  چهارم آذر ماه سال جاری، یک کولبر کورد به نام “کریم محمودی” توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سەولاوا “سروآباد” باشلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید.

بە گفتە یک منبع آگاه به kmmk، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران برای عدم اطلاع مردم از کشتن این کولبر، بعد از به قتل رساندن وی خواستەاند از مکان متواری شودند. ولی با حضور مردم در مکان از این کار آنها ممانعت به عمل می آید.

این منبع در ادامه می افزاید؛ قتل این کولبر در کمینی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در یک جاده فرعی دایر کرده بودند، رخ داده است.

وی می افزاید، کریم محمودی از طریق حمل رسیور ماهواره زندگی خود و خانوادەاش را تامین می کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان