اتش سوزى در بخشي از نيزارهاى درياچه زريبار مريوان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٢ دى ماه سال ١٣٩٦ شمسى ، بخش بزرگى از نيزارهاى “درياچه زريبار ” شهر مريوان از شرق كوردستان طعمه حريق شد.

به نقل از صباح پناهى رئيس محيط زيست شهر مريوان ، بخش بزرگى از نيزارهاى درياچه زريبار مريوان به اتش كشيده شده و تا كنون بدليل گستردگى و عدم دسترسى به مكان آتش سوزى هنوز مهار نشده است.

گفته شده كه ، آتش سوزى عمدى بوده و ٢ نفر عامل اين كار شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان