صدور حکم زندان برای فعالان مدنی کورد

بر اساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، در روزهای اخیر دو تن از فعالان مدنی کورد در شهر مهاباد از سوی دادگاه انقلاب این شهر محکوم به زندان شدند.

مشخصات این افراد از این قبیل است: “مصطفی ابوبکری” محکوم به ۹ ماه حبس و “پویا عادلخانی” محکوم به ۲ ماه حبس.

این فعالان مدنی کورد در شرق کوردستان، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه سال جاری در میدان(چهار چراغ) این شهر ازسوی مامورین اداره اطلاعات به اتهام انتشار فراخوانی به منظور تجمع اعتراضی علیه کشتار کولبران بازداشت شده و به زندان مهاباد منتقل میشوند و بعدا این نیروها به منازل این اشخاص یورش برده و تعدادی از وسایل شخصی این افراد را ضبط مینمایند.

همچنین( کبری خالندی ) یکی دیگر از فعالان مدنی کورد، همزمان به دو ماه ونیم زندان محکوم شده بود که قبلا از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان این خبر منتشر شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان