محکوم شدن یک فعال مدنی اهل مهاباد به زندان

در تداوم بازداشتهای گسترده شهروندان کورد در شرق کردستان، “اینبار کبری خالندی” فعال مدنی اهل مهاباد به دو ماه و نیم زندان محکوم شد.

بنا به گزارش رسیده بە جمعیت حقوق بشر کوردستان طی روزهای اخیر شهروند کورد و فعال مدنی “کبری خالندی” توسط دستگاه قضایی به دو ماه و نیم حبس محکوم شد.
نامبرده پیشتر در جریان اعتراضات مردمی بانه نسبت به کشتار کولبران، بازداشت، و سپس با قرار وثیقه 50 میلیونی آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان