خود کشی دختر ۱۸ ساله کورد در شهر بانه

بنا بر گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در ۲۴ آذر ۱۳۹۶ یک دختر ۱۸ ساله اهل بانه بە نام (نسیم سعیدی) نام پدر رضا سعیدی، به دلیل مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زد و از طریق خوردن مقدار زیادی قرص به زندگی خود پایان داد .

بر اساس گزارشهای تائید شده جمعیت حقوق بشر کردستان در طی ۸ ماه گذشته ،سال جاری، ۳۴ زن که بیشتر آنان زیر سن ۳۰ سال داشتند دست به خودکشی زده اند که ۱۴ نفر از این تعداد بەاتهامات ناموسی و قتل گزارش شده است .

جمعیت حقوق بشر کردستان