خودكشى زن جوان در ايلام/كرماشان، ايلام و لورستان در صدر اقدام به خودكشى

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان و به نقل از مزوپوتاميا كوردستان نيوز:
روز چهارشنبه ٢٢ آذرماه سال جاری، يك زن ٢٧ ساله بانام فاميلى كريمى كه مادر دو فرزند است، در ايلام به زندگى خود خاتمه داد.
افزايش خودكشى زنان دليل بر افزايش فشارهاى روحى و روانى ، بدتر شدن وضع اقتصادى و فقر در ميان زنان جوان در سال‌های اخير است. درواقع خودكشى نه‌تنها تراژدى فردى است بلكه اثرات مخربى بر زندگى افراد خانواده مخصوصاً فرزندان، دوستان و اطرافيان می‌گذارد.
بيشترين رده سنى خودكشى كننده بر اساس گزارش‌های منتشرشده از افراد بسيار جوان زير ٢٤ سال می‌باشند و طبق آمارهاى جديد ميزان اقدام به خودكشى در استانهاى ايلام، كرماشان و لرستان همچنان در صدر استانهاى كشور است.
جمعيت حقوق بشر كردستان