استان سنه صدرنشین فروش کلیه در جغرافیای سیاسی ایران

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی(سید عطاالله عبدی ): استان سنه در شرق کوردستان در صدر آمار فروش کلیه در ایران را دارا میباشد.

نامبرده در گفتگو با سایت خبری (باران خبر) افزدود که: تعداد پرونده افراد متقاضی فروش کلیه در حد نصاب متقاضیان در خواست کلیه میباشند که این مایه تاسف است، و گیرندگان کلیه از میان این افراد با شرایط و گروه خونی مناسب فروشنده کلیه را انتخاب مینمایند، وی افزود که ۸۰ درصد این افراد در میانگین سنی در بین نوجوانان ۲۰ تا ۲۵ ساله میباشند و بیشتر این افراد را زنان خانه دار تشکیل میدهند که از ساکنین حاشیه های شهرها میباشند.

قابل ذکر است: فقر و بیکاری در شرق کوردستان همواره از اصلی ترین مشکلات این بخش از کوردستان است که از نظر و توجه دولت و مسئولین جمهوری اسلامی ایران گم شده است و هیچ راهکاری برای حل این معظل در پیش نگرفته اند که باعث اختلال در روزمرگی ساکنین شرق کوردستان شده و مردم برای کسب درآمد به فروش کلیه و برخی امور دیگر روی آورده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان