دادگاه عمومی شهر سقز، به اتهام مشارکت در تجمعات حمایتی از همه پرسی استقلال جنوب کردستان، یک زن کورد را ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرد

بر اساس اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: دادگاه عمومی شهر سقز از توابع استان سنه حکم ۵۰ ضربه شلاق را برای یک زن فعال کورد با نام (زمانه زیوی) در نظر گرفت، به اتهام مشارکت در تجمعهای حمایتی از همه پرسی استقلال در شهر سقز.

جلسه دادگاه زمانه زیوی در تاریخ ۲۶ ماه گذشته در دادگاه عمومی شهر سقز برگزار شد و در نهایت پنجشنبه هفته گذشته دادگاه حکم خود را در مورد این زن فعال کورد اعلام کرد.

بر اساس حکم: زمانه زیوی به اتهام “اختلال در نظم عمومی” از سوی دادگاه عمومی شهر سقز به ۵۰ ضربه شلاق متهم شد، این در حالیست که زمانه باید چشم انتظار دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران بماند تا از سوی این دادگاه نیز حکم دوم برای وی صادر گردد.

در تجمعات پس از همه پرسی استقلال جنوب کوردستان در شرق کوردستان صدها شهروند از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و تاکنون از وضعیت تعدادی از این بازداشتیها نامعلوم میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان