افزايش آمار  بيكارى در ميان جوانان استان سنه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: آمار بيكارى در ميان جوانان استان سنه از شرق كوردستان افزایش‌یافته  درحالی‌که در تابستان امسال و  بر اساس آمار رسمى جمهورى اسلامى ايران ۲۹٪؜ جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بيكار و اين آمار نسبت به ميانگين آمار كل جغرافياى ايران  ۶٪؜ بيشتر است.

لازم به ذكر است كه: گزارش‌های مركز آمار ايران با توجه به تجربيات و آمار گذشته نشان داده كه اين گزارش‌های آمارى  دور از واقعيت است و بيشتر اين گزارش‌های بر اساس منافع حكومت ايران تنظيم  و بعداً به ديد عموم می‌رسد.

با اطمينان می‌توان طبق آمار فقر و تنگدستى در جامعه و همچنين طبق آمار موجود در مورد كولبران و مشاغلى كه در رده‌بندی مشاغل دولتى که به‌صورت کاذب خوانده می‌شوند به‌وضوح می‌توان ديد كه آمار رسمى دولت دور از واقعيت است.

درحالی‌که آمار منتشره به افرادى از جامعه اشاره می‌کند كه از جوان‌ترین و بهترين نيروى كار هر جامعه هستند.

ولى اين طبقه از جامعه كوردستان به دليل نگاه امنيتى سيستم حاكميت  كه در ميان ملت‌های جغرافیایی سیاسی ايران و به‌خصوص ملت كورد در سیاست‌های  راهبردى خود گنجانده، آمار زيادى از بيكارها را در جامعه شرق كوردستان به وجود آورده و در آمار رسمى دولت هم استان‌های شرق كوردستان در رتبه‌های اول بيكارى قرار دارند.

هرچند ازنظر معادن طبيعى و منطقه زاگرس كه بيشتر مناطق شرق كوردستان در اين منطقه جاى گرفته  غنى است ولى متأسفانه تاکنون هيچ كارخانه و سرمايه گزارى استراتژيكى كه بتواند كمكى براى كاهش نرخ بيكارى شود در شرق كوردستان ساخته‌وپرداخته نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان