بازداشت ٣ نفر از بهاييان كرماشان

براساس گزارشات رسیدە به جمعيت حقوق بشركوردستان: در تاريخ ١١ آذر ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، ٣ نفر شهروند بهائى ساكن شهر كرماشان از شرق كوردستان ازسوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت شدند.

هويت اين افراد بازداشتى : سهيلا شادابى ، نغمه شادابى و فرزانه امينى مى باشد و تاكنون از مكان نگهدارى آنها و علت بازداشت شدنشان از سوى نيروهاى امنيتى هيچ اطلاعى در دست نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان