جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازداشت ٣ نفر از بهاييان كرماشان

براساس گزارشات رسیدە به جمعيت حقوق بشركوردستان: در تاريخ ١١ آذر ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، ٣ نفر شهروند بهائى ساكن شهر كرماشان از شرق كوردستان ازسوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت شدند.

هويت اين افراد بازداشتى : سهيلا شادابى ، نغمه شادابى و فرزانه امينى مى باشد و تاكنون از مكان نگهدارى آنها و علت بازداشت شدنشان از سوى نيروهاى امنيتى هيچ اطلاعى در دست نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

یوسف مام قادری بەزندان حکومت ایران دربوکان منتقل شد

Bilal Enferadi

پارلمان اروپا :نمی‌توانیم در قبال قتل‌عام‌ کردها سکوت کنیم

يك كولبر كورد بر اثر سرمازدگى پاهايش نياز به عمل جراحى دارد