شکارچیان مهابادی چهل عدد کبک را آزاد کردند

گروهی از شکارچیان مهابادی در شرق کوردستان  در آستانه سال نو و آمدن بهار  با هدف آشتی با طبیعت با شکستن و سوزاندن قفس های پرندگان  و با اظهار ندامت، برای همیشه با شکار پرندگان و حیوانات خداحافظی کردند .

12 شکارچی مهابادی  در یک مراسم به مناسبت با آشتی با طبیعت و حیوانات،  با حضور جمعی از دوستداران محیط زیست در منطقه کوهستانی سه کانیان مهاباد ضمن اظهار پشیمانی از شکار، قفس های پرندگان را شکستند وچهل کبک   را در  دامن طبیعت رها کرده و آنها را آزاد کردند .

شکارچیان در این مراسم  با رها سازی کبک ها به همیاران محیط زیست پیوستند و برای همیشه با شکار خداحافظی کردند.

پیشتردرسال جاری  150 قطعه کبک و 220 قطعه  سهره طلایی توسط شکارچیان پشیمان به دامان طبیعت مهاباد رها سازی شده بود .