جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

افزايش و تداوم فشار و بازداشت شهروندان شهر سنه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در هفته گذشته نيروهاى لباس شخصى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران اقدام به بازداشت و تعقيب و احضار شهروندان شهر كردند.
در گزارش آمده كه ، در هفته گذشته ” نعيم محمدپور” در شهر سنه دستگير شده و تا لحظه هيچ اطلاعى از او در دست نيست.
شاپور مورادى ، اسعد محمدى به اطلاعات شهر سنه احضار شده اند و محمد أمين كنعانى از چنگ نيروهاى اطلاعات طى حمله اى كه براى بازداشت نامبرده انجام گرفته بود فرار كرد و تا اين لحظه از سرنوشتش اطلاعى در دست نيست.
چند روز قبل نيروهاى اطلاعات ايران در اقدامى به منظور بازداشت اكبر گويلي به منزل نامبرده حمله برده و مورد تفتيش قرار دادند و به خانواده اش با تهديد گفته اند كه دو سال ديگر هم مخفى شود او را بازداشت خواهند كرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

تداوم اعتصاب غذای یک فعال کارگری در بازداشت

وسایل شخصی زندانی سیاسی محکوم بە حبس ابد زینب جلالیان ضبط شد

جوان سنەای بخاطر بیکاری و نبود درآمد بە زندگی خود پایان داد