گزارشی در مورد کولبران طی هشت ماه گذشته

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: از ابتدایی فرودین ماه تا پایان آبان ماه امسال ۴۳۳ بار کولبران کورد از سوی نیروهای نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران یا از طریق مختلف، جان خود را ازدست‌داده و یا زخمی، نقض عضو، بازداشت، حکم جلب، جریمه، هتک حرمت و… در مورد این قشر از شهروندان جامعه صورت گرفته است. لازم به ذکر است که صدها رأس از حیوانات باربر کاسب‌کاران، از سوی نیروهای حکومتی تلف‌شده‌اند؛ و اموال کولبران کورد صدها بار از سوی نیروهای نظامی توقیف و مصادره شده است.

آمار ذیل مربوط به ۸ ماه اول سال جاری است.

فوت براثر تیراندازی و یا سقوط هنگام تعقیب و گریز ۳۷ مورد
فوت براثر ریزش بهمن ۴ مورد
فوت براثر فشار کاری یک مورد
زخمی شدن براثر تیراندازی نیروهای نظامی ۴۲ مورد
زخمی شدن هنگام تعقیب و گریز از سوی نیروهای نظامی ۳ مورد
زخمی شدن به دلیل تصادف ۵ مورد
نقض عضو براثر انفجار مین ۶ مورد
بازداشت کولبران و کاسب‌کاران ۲۵۰
جریمه نقدی ۲۰ مورد
هتک حرمت «برهنه کردن» ۳۰ کولبر کورد
صدور حکم جلب برای ۴۵ کولبر
تلف کردن حیوانات باربر کاسب‌کاران، صدها مورد در ۹ مکان و زمان مشخص
ضبط اموال کولبران و کاسب‌کاران، صدها مورد
کشف جسد کولبر، یک مورد بعد از ۱۰۵ روز، «جسد «رزگارساکانی فر» زیر بهمن دفن شده بود.»

جمعیت حقوق بشر کوردستان