جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خودداری جمهوری اسلامی ایران از دریافت کمکهای بین المللی به آسیب دیدگان زمین لرزه کرماشان

بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمهوری اسلامی ایران از تقبل کمکهای بین المللی به مصیبت زدگان زمین لرزه کرماشان سر باز میزند، این اقدام حکومت در حالی میباشد که مسئولین حکومتی در نهایت بی توجهی به سر میبرند و تنها اقدامشان ارسال پیامهای تسلیت و احساس همدردی میباشد و هیچ گونه اقدام جدی برای نجات مردم و ارسال کمک به این مناطق و آسیب دیدگان از خود بروز نداده اند.
دراین خصوص وزیر امور خارجه ایران؛”محمد جواد ظریف” به جوامع بین المللی وسازمان ملل اعلام کرده است که هر گونه کمکی از سوی ایران رد خواهد شد، در این باره به غیر از سازمان ملل متحد هشت کشور دیگر آمادگی خود را برای کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه کرماشان اعلام نموده اند.
این تصمیم جمهوری اسلامی ایران در حالی است که؛ تعداد بی شماری از ساکنین استان کرماشان شرق کوردستان به علت سرما و برودت جوی به کمکهای فوری نیاز دارند، به گونهای که حتی در برخی از شهر و روستاهای این منطقه هیچ گونه کمکی از سوی حکومت دریافت نکرده اندو مسولین در این باره بی مسئولیتی را پیشه خود کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اورمیه/ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

یک شهروند کورد در اشنویە بازداشت شد

خودکشی یک جوان در پاوه