افزایش آمار قربانیان وخسارات زمین لرزه در کرماشان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ زمین لرزه کرماشان تا کنون ۱۲ هزار خانه تخریب کرده، ۴۰۷هموطن جان باخته اند و ٦۷۰۰ نفر تیز مصدوم شده اند.
قابل ذکر است؛ که تاکنون اطلاعات کاملی در مورد این فاجعه در دست نیست و هر لحظه به تعداد قربانیان و آوار منازل هم وطنان در این مناطق از شرق کوردستان در حال افزایش میباشد.
همچنین طبق اطلاعات رسیده تاکنون، دوازده کودک و دانش آموز جان خود را از دست داده اند.
جمهوری اسلامی ایران همواره از پخش و تکثیر اخبار و آمار این فاجعه جلو گیری کرده و مانع پخش آمار خاسران و واقعیت تلفات و خسارات میباشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان